Servis Disediakan

Menyediakan sistem aplikasi mobile mesra pengguna untuk membuat carian bil cukai dan sewa Majlis Perbandaran Temerloh.

Membuat carian akaun Cukai / Sewa menggunakan no. akaun atau no. KP pengguna berdaftar.

Memaparkan maklumat akaun dan bil semasa secara atas talian.

Mengeluar kan kod imbas QR untuk membuat bayaran di mesin KIOSK MPT